διακρίνουσα

Μεταφράσεις

διακρίνουσα

discriminant
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close