διακρίσιμος

Μεταφράσεις

διακρίσιμος

distinguishable, discernible
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close