διακριτικά

Μεταφράσεις

διακριτικά

discrètement (ðjakriti'ka)
ρωτάω διακριτικά αν
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close