διακριτός

Μεταφράσεις

διακριτός

discernible, distinguishable
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close