διακυβεύω

Μεταφράσεις

διακυβεύω

compromise, gamble, hazard, risk
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close