διακόσια

Μεταφράσεις

διακόσια

two hundreddwieścieдвести
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
αριθμός
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close