διακύμανση

Μεταφράσεις

διακύμανση

fluctuation
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close