διαλαλώ

Μεταφράσεις

διαλαλώ

proclaim (ðjala'lo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
διαδίδω διαλαλώ τα νέα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close