διαλειτουργικότητα

Μεταφράσεις

διαλειτουργικότητα

interoperability

διαλειτουργικότητα

interopérabilité
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close