διαλυτικά

Μεταφράσεις

διαλυτικά

diaeresis, dieresis, umlaut (ðjalitik'a)
ουσιαστικό ουδέτερο πληθυντικός
οι δυο τελείες ' ¨ ' πάνω σε σύμφωνο για να το χωρίσουν από προηγούμενο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close