διαμάχη

Μεταφράσεις

διαμάχη

duel, confrontation, controversy (ðja'maçi)
ουσιαστικό θηλυκό
διαφορές μεταξύ ομάδων φυλετικές διαμάχες
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close