διαμένω

Μεταφράσεις

διαμένω

blijven

διαμένω

dwell, tarry
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close