διαμήκης

Μεταφράσεις

διαμήκης

longitudinal
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close