διαμελίζω

Μεταφράσεις

διαμελίζω

dissect
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close