διαμελισμός

Μεταφράσεις

διαμελισμός

dismemberment, partition

διαμελισμός

démembrement, partition
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close