διαμονή

Μεταφράσεις

διαμονή

(ðjamo'ni)
ουσιαστικό θηλυκό
παραμονή σε ένα μέρος διαμονή σε ξενοδοχείο σύντομη διαμονή
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close