διαμορφώνομαι

Μεταφράσεις

διαμορφώνομαι

(ðjamor'fonome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
σχηματίζομαι, παίρνω μορφή
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close