διαμόρφωση

Μεταφράσεις

διαμόρφωση

(ðja'morfosi)
ουσιαστικό θηλυκό
μορφή και οργάνωση ενός χώρου ή άλλου η διαμόρφωση κουζίνας
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close