διανέμω

Μεταφράσεις

διανέμω

rozdat, rozeslat, roznést

διανέμω

distribuere, give ud, sende ud

διανέμω

distribuir, mandar

διανέμω

jakaa, lähettää

διανέμω

distribuer, émettre

διανέμω

dijeliti, distribuirati, razaslati

διανέμω

distribuire

διανέμω

発送する, 配る, 配布する

διανέμω

내보내다, 배포하다, 분배하다

διανέμω

fordele, sende ut, utgi

διανέμω

dar, distribuir, expedir

διανέμω

avge, sända ut, sprida

διανέμω

แจกจ่าย, ส่งออกไป

διανέμω

dağıtmak, göndermek

διανέμω

phân phát, phân phối, phát ra

διανέμω

分发, 分配, 发出
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close