διανοητική ιδιοκτησία

Μεταφράσεις

διανοητική ιδιοκτησία

intellectual property
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close