διανοητικός

Μεταφράσεις

διανοητικός

intellectual, mental

διανοητικός

عَقْلِيّ

διανοητικός

duševní

διανοητικός

mental

διανοητικός

geistig

διανοητικός

mental

διανοητικός

henkinen

διανοητικός

mental

διανοητικός

duševni

διανοητικός

mentale

διανοητικός

精神の

διανοητικός

정신적인

διανοητικός

geestelijk

διανοητικός

mental

διανοητικός

umysłowy

διανοητικός

mental

διανοητικός

умственный

διανοητικός

mental

διανοητικός

ทางจิตใจ

διανοητικός

akıl

διανοητικός

thuộc về tinh thần

διανοητικός

精神的
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close