διανοούμαι

Μεταφράσεις

διανοούμαι

(ðjano'ume)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
Μπορείς να το φανταστείς;
ούτε να το σκέφτομαι
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close