διανοούμενοι

Μεταφράσεις

διανοούμενοι

intelligentsia
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close