διαπερατότητα

Μεταφράσεις

διαπερατότητα

permeability
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close