διαπιστωτικός

Μεταφράσεις

διαπιστωτικός

declaratory
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close