διαποτίζω

Μεταφράσεις

διαποτίζω

permeate, pervade, saturate, seep
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close