διαπραγμάτευση

Μεταφράσεις

διαπραγμάτευση

negotiation, parleynegociadonégociation, tractationnegocierenegociação (ðjapraɣ'matefsi)
ουσιαστικό θηλυκό
συζήτηση για να βρεθεί συμβιβαστική λύση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close