διαπραγματεύσιμος

Μεταφράσεις

διαπραγματεύσιμος

negotiable

διαπραγματεύσιμος

négociable
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close