διαπρεπής

Αναζητήσεις σχετικές με διαπρεπής: διαπρέπω
Μεταφράσεις

διαπρεπής

preeminent, prominent
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close