διαπροσωπικός

Μεταφράσεις

διαπροσωπικός

interpersonal

διαπροσωπικός

interpersonnel
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close