διαρκείας

Μεταφράσεις

διαρκείας

lasting
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close