διασαφηνίζω

Μεταφράσεις

διασαφηνίζω

clarify
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close