διασκευάζω

Μεταφράσεις

διασκευάζω

adapt (ðjasce'vazo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
δίνω σε κτ μια άλλη μορφή διασκευάζω ένα τραγούδι
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close