διασκορπίζω

Μεταφράσεις

διασκορπίζω

disperse, scatter
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close