διασπαθίζω

Μεταφράσεις

διασπαθίζω

squander
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close