διασπαστικός

Μεταφράσεις

διασπαστικός

disruptive
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close