διασπείρω

Μεταφράσεις

διασπείρω

disseminate, propagate, scatter
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close