διασπώ

Μεταφράσεις

διασπώ

split, distract (ðja'spo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
χωρίζω βίαια
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close