διαστέλλω

Μεταφράσεις

διαστέλλω

expand (ðja'stelo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
μεγαλώνω
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close