διασταλμένος

Μεταφράσεις

διασταλμένος

dilated
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close