διαστημικός

(προωθήθηκε από διαστημική)
Μεταφράσεις

διαστημικός

(ðjastimi'kos) αρσενικό

διαστημική

(ðjastimi'ci) θηλυκό

διαστημικό

space空间שטחspacespaceespaciospazio空間 (ðjastimi'ko) ουδέτερο
επίθετο
σχετικός με το διάστημα διαστημική αποστολή
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close