διαστολή

Μεταφράσεις

διαστολή

expansion, bar, dilation, dilatation
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close