διαστολικός

Μεταφράσεις

διαστολικός

diastolic
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close