διασυρμός

Μεταφράσεις

διασυρμός

drubbing, humiliation, ridicule
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close