διασύνδεση

Μεταφράσεις

διασύνδεση

interface (ðja'sinðesi)
ουσιαστικό θηλυκό
χρήσιμες γνωριμίες Έχει πολλές διασυνδέσεις.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close