διατάσσω

Μεταφράσεις

διατάσσω

decree, order, prescribe

διατάσσω

décréter, ordonner
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close