διαταγή

Μεταφράσεις

διαταγή

order, commandordreأمْرٌrozkazordreBefehlordenkäskynaredbaordine命令명령bevelordrerozkazordemприказordningคำสั่งemirmệnh lệnh定单 (ðjata'ʝi)
ουσιαστικό θηλυκό
προσταγή δίνω διαταγές
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close