διαταράσσομαι

Μεταφράσεις

διαταράσσομαι

(ðjata'rasome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close