διαταράσσω

Μεταφράσεις

διαταράσσω

scramble (ðjata'raso)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
χαλάω ισορροπία διαταράσσω την ησυχία κάποιου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close