διατηρούμαι

Μεταφράσεις

διατηρούμαι

(ðjati'rume)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
παραμένω διατηρούμαι νέος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close